Dlaczego warto uczyć się bezpiecznego porodu wspomaganego próżnią?

Wraz z rosnącym naciskiem aby minimalizować ilość cięć cesarskich, z uwagi na pojawiające się dowody dotyczące długoterminowych zagrożeń dla zdrowia matki (1).

Przy niezmienionych wskaźnikach długotrwałego i utrudnionego porodu (2). Umiejętności instrumentalnego porodu stają kluczowe dla bezpiecznego porodu i uniknięcia pozwów sądowych.

Pomimo, iż kleszcze położnicze są niekiedy przyjmowane jako jedyna opcja porodu instrumentalnego drogą pochwową, niosą one za sobą inne zalety jak i wady w porównaniu z próżnociągiem (3).

Poród wspomagany próżniowo jest mniej inwazyjnym instrumentem do korygowania ułożenia płodu, wiąże się z mniejszą ilością powikłań dla matki, a także jest uważany za metodę pierwszego rzutu (4).

Również z uwagi na media, które bardzo szybko potrafią wpłynąć na opinię publiczną, jak pokazano w przypadku rozprawy wnoszącej o wprowadzenia zakazu używania kleszczy (5), które trafiło na pierwsze strony gazet w całym kraju w Australii w 2018 r, kompetencje zarówno w zakresie kleszczy, jak i porodu próżniowego mogą stać się coraz bardziej korzystne .

W związku z powyższym posiadanie pełnego zestawu umiejętności i technik położniczych korzystnie wpływa na prowadzenie porodu. Niemniej jednak poród wspomagany próżnią jest bezpieczną i skuteczną opcją wyłącznie w rękach dobrze wyszkolonego klinicysty (6,7). A przy zachowaniu wszystkich procedur oraz wytycznych poród wspomagany próżnią zapewnia również najmniejsze ryzyko dla matki (8,9).

Dlaczego warto uczyć się Techniki 5 Kroków Vacca?

Vacca Technique™ okazała się korzystniejsza w prawidłowym umieszczeniu peloty w porównaniu do technik próżnociagu.

Niedawne badanie wykazało, że technika Vacca jest łatwiejsza do nauczenia i skutkuje dokładniejszym umieszczeniem miseczki w punkcie feksyjnym (1).

Prawidłowe ułożenie peloty jest jednym z najważniejszych czynników bezpiecznego i pomyślnego porodu (2,3), pozwalając na przeprowadzenie przez kanał rodny najwęższego obwodu główki płodu oraz skuteczną autorotację (4).

Badania przeprowadzone przez Marcosa Javiera Cuervę i współpracowników w Journal of Perinatal Medicine wykazały „istotną różnicę w umiejscowieniu peloty przy użyciu techniki Vacca w porównaniu z techniką Bird”.

Udokumentowano, że średnia odległość od środka peloty do punktu fleksyjnego wynosiła 1,78+0,96 cm w przypadku techniki Bird, ale tylko 1,05+0,60 cm w przypadku techniki Vacca.

Stwierdzono również, że położnicy, którzy regularnie używali kleszczy, osiągali lepsze wyniki w technice Vacca.