Dlaczego warto uczyć się bezpiecznego porodu wspomaganego próżnią?

Wraz z rosnącym naciskiem aby minimalizować ilość cięć cesarskich, z uwagi na pojawiające się dowody dotyczące długoterminowych zagrożeń dla zdrowia matki (1).

Przy niezmienionych wskaźnikach długotrwałego i utrudnionego porodu (2). Umiejętności instrumentalnego porodu stają kluczowe dla bezpiecznego porodu i uniknięcia pozwów sądowych.

Pomimo, iż kleszcze położnicze są niekiedy przyjmowane jako jedyna opcja porodu instrumentalnego drogą pochwową, niosą one za sobą inne zalety jak i wady w porównaniu z próżnociągiem (3).

Poród wspomagany próżniowo jest mniej inwazyjnym instrumentem do korygowania ułożenia płodu, wiąże się z mniejszą ilością powikłań dla matki, a także jest uważany za metodę pierwszego rzutu (4).

Również z uwagi na media, które bardzo szybko potrafią wpłynąć na opinię publiczną, jak pokazano w przypadku rozprawy wnoszącej o wprowadzenia zakazu używania kleszczy (5), które trafiło na pierwsze strony gazet w całym kraju w Australii w 2018 r, kompetencje zarówno w zakresie kleszczy, jak i porodu próżniowego mogą stać się coraz bardziej korzystne .

W związku z powyższym posiadanie pełnego zestawu umiejętności i technik położniczych korzystnie wpływa na prowadzenie porodu. Niemniej jednak poród wspomagany próżnią jest bezpieczną i skuteczną opcją wyłącznie w rękach dobrze wyszkolonego klinicysty (6,7). A przy zachowaniu wszystkich procedur oraz wytycznych poród wspomagany próżnią zapewnia również najmniejsze ryzyko dla matki (8,9).  • 1 Betrán, A., Temmerman, M., Kingdon, C., Mohiddin, A., Opiyo, N., & Torloni, M. et al. (2018). Interventions to reduce unnecessary caesarean sections in healthy women and babies. The Lancet, 392(10155), 1358-1368. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)31927-5
  • 2 Clinical Excellence Commission. Vacuum Assisted Births – Are We Getting it Right? A Focus on subgaleal heamorrhage 2014.
  • 3 RANZCOG - Assisted Birth. Ranzcog.edu.au. (2020). Retrieved 8 March 2020, from https://ranzcog.edu.au/womens-health/patient-information-resources/assisted-birth.
  • 4 O’Mahony, F., Hofmeyr, G., & Menon, V. (2010). Choice of instruments for assisted vaginal delivery. Cochrane Database Of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.cd005455.pub2
  • 5 Withey, A. (2018). ‘Ban forceps’ says mother who suffered through traumatic childbirth, AMA disagrees. ABC News. Retrieved 8 March 2020, from https://www.abc.net.au/news/2018-03-16/calls-to-ban-forceps-during-childbirth-after-mothers-injuries/9551336.
  • 6 Vacca A. Reducing the Risks of a Vacuum Delivery, Fetal and Maternal Medicine Review. 2006; 17:4 301-315.
  • 7 The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists. Prevention Detection and Management of Subgaleal Haemorrhage in the Newborn. 2012; C- Obs 28:1-7.
  • 8 The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists. Instrumental Vaginal Birth. 2016; C-Obs 16.
  • 9 Clinical Excellence Commission. Vacuum Assisted Births – Are We Getting it Right? A Focus on subgaleal heamorrhage 2014.

Dlaczego warto uczyć się Techniki 5 Kroków Vacca?

Vacca Technique™ okazała się korzystniejsza w prawidłowym umieszczeniu peloty w porównaniu do technik próżnociagu.

Niedawne badanie wykazało, że technika Vacca jest łatwiejsza do nauczenia i skutkuje dokładniejszym umieszczeniem miseczki w punkcie feksyjnym (1).

Prawidłowe ułożenie peloty jest jednym z najważniejszych czynników bezpiecznego i pomyślnego porodu (2,3), pozwalając na przeprowadzenie przez kanał rodny najwęższego obwodu główki płodu oraz skuteczną autorotację (4).

Badania przeprowadzone przez Marcosa Javiera Cuervę i współpracowników w Journal of Perinatal Medicine wykazały „istotną różnicę w umiejscowieniu peloty przy użyciu techniki Vacca w porównaniu z techniką Bird”.

Udokumentowano, że średnia odległość od środka peloty do punktu fleksyjnego wynosiła 1,78+0,96 cm w przypadku techniki Bird, ale tylko 1,05+0,60 cm w przypadku techniki Vacca.

Stwierdzono również, że położnicy, którzy regularnie używali kleszczy, osiągali lepsze wyniki w technice Vacca.References

1. Cuerva MJ, Espinosa JÁ, Barras S, Gonzalez-Cerron S, Ojeda F, Cortés M, et al. Which technique is better to place a manoeuvrable vacuum extractor cup on the flexion point? Vacca vs. Bird technique. J. Perinat. Med. 2020;48(7):694-699.

2. Bird GC. The importance of flexion in vacuum extractor delivery. Br J Obstet Gynaecol 1976;83:194-200.

3. Vacca A. Reducing the risks of a vacuum delivery. Fetal Med Rev 2006;17(4):301-315.

4. Kahrs BH, Usman S, Ghi T, Youssef A, Torkildsen EA, Lindtjørn E, et al. Fetal rotation during vacuum extractions for prolonged labor: a prospective cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2018;97:998-1005.