Kurs teoretyczny online

7 godzin CME


Prosimy o ukończenie zajęć online przed uczestnictwem w warsztatach z zastosowaniem próżniociągu położniczego.

The Vacca Academy™

Podstawy Bezpiecznego zastosowania próżnociągu położniczego

Dzięki wskazówkom zawartym w kursie, odpowiedniemu szkoleniu oraz praktyce, operatorzy uzyskają większą skuteczność w zastosowaniu próżnociągu położniczego oraz zminimalizują ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u matki i dziecka.ZAŁOŻENIA KURSU

  • Poznaj i zrozum kluczowe pojęcia wymagane do skutecznego porodu z zastosowaniem próżnociągu położniczego
  • Zapoznaj się z warunkami położniczymi, w których próżnociąg może być bezpiecznie użyty
  • Poznaj 5-etapową technikę VaccaTechnique™ do bezpiecznego porodu wspomaganego próżnociągiem położniczym.
  • Sprawdź i zastosuj swoją wiedzę przed praktycznym szkoleniem warsztatowym.