Udział w warsztatach pozwoli uzyskać 4 godziny CME

W celu uzyskania certyfikatu należy zdać test kompetencji podczas szkolenia warsztatowego, zdać kilkuminutowy test online oraz wypełnić ankietę oceniającej szkolenie. Hasło do testu on line zostanie udostępnione podczas warsztatów, po pozytywnym wyniku testu kompetencji.